Õppetöö kunstikoolis 2017 – 2018 õppeaastal

Põhikursuse tunnid lõpevad 29. mail. Põhikursuse õppepraktika on õppeprotsessi osa ja on õpilasele kohustuslik. Praktika toimub 11 – 22 juunini.

Stuudiokursuse tunnid lõpevad 11. juunil.

Eelkursuse ja kunstigrupi tunnid lõpevad 12. juunil. Eelkursuse praktika on õpilasele vabatahtlik. Praktika toimub 13 – 19 juunini. Praktika õppemaks on 20,00 eurot.