Search
Saturday, October 22, 2016 ..:: Avaleht ::.. Register  Login

 

 

Viimsi Kunstikool Madise tee 2 003_600.JPG

Viimsi Kunstikool Madise tee 2 001_600.JPG

Õppeaasta

    Õppegrupid kunstikoolis

 Info ja registreerimine kunstikoolis tel 60 66 913,  50 104 72e-post: kool@viimsiart.edu.ee

   ÕPPEMAKS

Õppetasu makstakse Viimsi Vallavalitsusele, väljastatud arve alusel.

1. Õppetasu osas tehakse tasaarveldus juhul kui õppetööd ei ole toimunud õpilase haiguse tõttu vähemalt 14 kalendripäeva,  õpilane on kohustatud esitama tõendi puudumise kohta.

2.Õpilase puudumine, v.a punktis1. nimetatud juhul, ei vabasta õppetasu maksmise kohustusest.

3.Kunstikool ei asenda õppetundi, millest õpilane on puudunud.

4.Õpilase lahkumisel kunstikoolist tuleb esitada kirjalik avaldus hiljemalt 30 päeva enne lahkumist, vastasel korral tuleb tasuda õppetasu terve kuu eest.

 Väljavõte Viimsi Vallavolikogu määrusest, 31.mai 2016 nr 19

§ 2. Kehtestada alates 01.septembrist 2016 Viimsi Kunstikooli ühe kuu õppetasu järgmiselt: 

1)  7-11 aastastele eelkursuse õppekava alusel õppijatele --20 eurot;

2)  11-18 aastastele põhikursuse õppekava alusel õppijatele --25 eurot;

3)  Stuudiokursusel õppijatele --25 eurot;

4)  5-7 aastastele kunstigrupis õppijatele --18 eurot;

 Õppenõukogul on õigus mitte lubada õpilast osalema õppetöös kui õpilasel on tasumata õppemaks.

Kunstiõpe

  • Arendab õpilase kunstitaju ja fantaasiat
  • Teravdab vaatlusoskust, lisab käteosavust
  • Edendab loovust ning otsustusvõimet
  • Aitab luua mitmekülgselt arenenud isiksust.

Õpetus toimub

Õpetus toimub kunstikoolide üleriigilise õppekava kohaselt, pakume traditsioonilist kunstiharidust, mis sisaldab algtõdesid:

  • joonistamisest
  • maalimisest
  • kompositsioonist
  • vormiõpetusest (skulptuurist)
  • kunstiajaloost

Õppetöö aeg

Põhikursusel toimub õppetöö kolmel korral nädalas. Õppeaastat alustame esimesel septembril. Vaheajad ühtivad tavalise kooliga ja lõpevad maikuu teisel nädalal, et suvel kaks nädalat looduses praktikal olla.

Eelkool, põhikursused ja lisa-aastad

Kunstiõppe alguseks võimaldame 1-4 õppeaastat eelkooli (eelkursus). Eelkoolile järgneb viis aastat põhikooli. Pärast põhikooli lõpetamist on soovijail võimalus jätkata õpinguid nn. lisa aastatel (stuudiokursus), kus koostame osavõtjaile individuaalsed õppekavad. Lisa aastatel puudub osalejate jaoks vanuseline piirang.

Kontakt

Viimsi Kunstikool

Madise tee 2

Miiduranna Viimsi vald

Harjumaa 74015

e-post:: kool@viimsiart.edu.ee

 

direktor: Elle Soop

üldtelefon: 372 606 6913

mobiil: 372 501 0472

Avatud

Kunstikool on avatud tööpäevadel 13.00 - 19.00

Muudel aegadel ja koolivaheaegadel sissepääs kokkuleppel.

Tutvustus

Viimsi Kunstikool tegutseb 1977. aasta sügisest ja võimaldab nõutava eelhariduse kunstialase elukutse õppimiseks.

Õpilaste arv - 145

Näitused

Kunstikoolil on püsiväljapanekud õpilastöödest Viimsi vallamajas.

Õpilastöid on veel üleval Muusikakoolis, Raamatukogus ja  Randvere koolis.

© 2007 Viimsi Kunstikool   Terms Of Use  Privacy Statement